PERMEATE

(eng)

att genomsyra, att tränga igenom, att sprida sig och att göra sig till en del av någonting

Ett nytt sätt att uppleva konst i Stockholm

Den digitala plattformen Permeate curerar, finansierar och publicerar platsspecifik konst i det offentliga rummet. Via mobilen får deltagare ta del av scenkonstföreställningar, audio walks, konstinstallationer och musikkompositioner. Verken skapas av svenska och internationella konstnärer. I mötet mellan digitala tekniker som Augmented Reality och Virtual Reality skapas nya immersiva upplevelser.

Vi samlar konstinstitutioners- och producenters verk på en interaktiv karta och tillgängliggör dem för alla som rör sig i staden.

Hur fungerar Permeate?

Permeate är en digital tjänst där du får tillgång till konstupplevelser i Stockholm. Det fungerar som en portal till enskilda konstprojekt och permanenta installationer. Här på hemsidan hittar du kartan med plats och tidpunkt. Klicka på länken på kartan så kommer du vidare till evenemangets sida, där du får mer info och access. I framtiden blir det även en app. Permeate publicerar och marknadsför verk av konstinstitutioner och enskilda konstnärer. Vi producerar även egna verk.

Vad är syftet med Permeate?

Konstverken som publiceras på Permeate ger användaren möjlighet att delta och interagera med den plats de befinner sig på. Istället för att försvinna in i en egen bubbla när du använder mobilen, erbjuder Permeate närvaro, uppmärksamhet och gemensamma upplevelser.

Målet är att förvandla hela Stockholm till en plats för platsspecifika konstupplevelser

Grundare och verksamhetsansvarig

Gita Mallik arbetar som regissör, författare och producent inom scenkonst och har en bakgrund inom film och tv. Hon var länge anställd på Orionteatern i Stockholm och producerar idag Virpi Pahkinen Dance Company och koreografduon Ongoing Realities, som blandar analoga och digitala konstformer. Gita har en magister i Internationell scenkonst från Stockholms Dramatiska Högskola.

Vill du veta mer om Permeate?

Vill du vara med i att finansiera och utveckla morgondagens plattform för konst och scenkonst?
Här finns möjlighet att finnas med från början i utvecklingen av en tjänst för platsspecifik konst. Vi vill bygga långsiktiga samarbeten och söker partners för utveckling av teknik och marknad. Vi är även intresserade av samarbeten med forskare och högskolor.

Kontakta oss med info och länkar så publicerar vi din platsspecifika konsthändelse på Permeates hemsida. Vi kommer bygga upp kalendariet med nya föreställningar och konsthändelser under 2022/2023.

Har du en idé för ett platsspecifikt konstverk? Vi kan hjälpa dig att utveckla och placera din konstnärliga idé. Beskriv form, innehåll och plats för din idé i ett mail, max 1 A4. Maila till gita@permeate.se.

Permeate vill engagera dig som älskar konst. Vi distribuerar och producerar verk men har ingen generell support för de verk som publiceras genom vår plattform.
Om du har frågor kring biljetter, tid och plats eller någonting annat, kontakta respektive produktionsteam eller support från biljettförsäljaren.

Kontakta Gita Mallik på gita@permeate.se för att boka ett möte eller för att få mer information.